Allra Best Doctors

Innan du påbörjar ditt köp vill vi ställa några frågor till dig i form av en kortare behovsanalys.

{{model.NeedsAnalysisQuestions.indexOf(question) + 1}} / {{model.NeedsAnalysisQuestions.length}}

{{question.QuestionText}}

Vänligen vänta medan uppgifterna sparas.

{{resultDescription}}

Rätt diagnos och vård om du blir allvarligt sjuk

Om du får diagnosen att du har en allvarlig sjukdom står du och dina nära och kära inför en av de svåraste situationerna i livet. Med försäkringen Allra Best Doctors får du tillgång till de skickliga specialister för att säkerställa din diagnos och behandling om du drabbas av någon av de sjukdomar som täcks av försäkringen.

ic-allra-forsakring-best-doctors-medicinsk-fordel-specialist.png

Ny medicinsk bedömning

Specialister i internationell världsklass granskar din diagnos

ic-allra-forsakring-best-doctors-medicinsk-fordel.png

Behandling i världsklass

Du erbjuds vård på de mest framstående klinikerna utomlands

ic-allra-pension-forsakring-lana-spara-pengar-02.png

Ersättning upp till 20 miljoner kr

Best Doctors ordnar med sjukhusvård och administration

Vad kostar försäkringen?

Allra Best Doctors har ingen bindningstid och du betalar ingen självrisk. Premien baseras på din ålder. Om du samtidigt tecknar för din familj eller partner kan du få rabatt. Läs mer om familjerabatt

Ålder Bas
18-24 år 149 kr
25-29 år 159 kr
30-34 år 169 kr
35-39 år 189 kr

Teckna för familj eller partner

Om du tecknar Allra Best Doctors för din familj eller partner kan du få rabatt. Allra Best Doctors har ingen bindningstid och du betalar ingen självrisk.

Familjepaket Bas
Ensamstående med barn 319 kr
Par 369 kr
Familj 499 kr

Få rätt diagnos och vård om du blir allvarligt sjuk

Tre andledningar till att skaffa Allra Best Doctors

Vanliga frågor och svar

Vad täcker försäkringen?

Genom Allra Best Doctors får du tillgång till de skickligaste specialisterna i världen för råd om du diagnostiserats för någon av de allvarliga sjukdomar vars behandlingar ingår i försäkringen. Du får dessutom förslag på behandling hos specialister utomlands. Försäkringen innefattar bland annat kostnader för den medicinska behandlingen såsom kirurgiska ingrepp, sjukhusvård, rådgivning av läkare, prover och medicinska analyser, transfusioner och medicin i upp till 30 dagar efter det att behandlingen i utlandet är klar. Dessutom ingår resor och logi, med ambulans eller ambulansflyg om det skulle vara nödvändigt. Försäkringen täcker också resa och logi för en medföljande vän eller släkting. Detaljerad information hittar du i försäkringsvillkoren, där det också finns undantag när försäkringen inte gäller.

Försäkringsvillkor Bas

Vilka belopp täcker försäkringen?

Det totala försäkringsbeloppet är begränsat upp till 10 miljoner svenska kronor per  försäkringsperiod (tolvmånadersperiod) och upp till 20 miljoner kronor per livstid. Du får en ersättning med 1 000 kr per dag du är på sjukhus utomlands, i upp till 60 dagar per skada, om behandlingen föreslagits av Best Doctors. Efter behandling utomlands, enligt försäkringen, ingår kostnader för medicin i Sverige för som mest 30 dagars behandling. Den sammanlagda ersättningen för mediciner i Sverige under försäkringens hela giltighetstid (livstiden) är högst 500.000 kronor. Se villkoren för detaljerad information och undantag när försäkringen inte gäller.

Försäkringsvillkor Bas

Hur gör jag om jag får en allvarlig sjukdom?

Om du har diagnostiserats med en sjukdom vars behandling omfattas av din försäkring ringer du Allra som guidar dig vidare. Du skickar dina journaler, röntgenbilder, undersökningar, testresultat och prover till Best Doctors, i enlighet med de råd du får av Allra eller av Best Doctors. Best Doctors har ett medicinskt team som diskuterar ditt fall och bekräftar din diagnos, om de håller med, och ger dig råd om lämplig behandling utomlands. Du behöver i normalfallet inte resa eller besöka någon läkare i detta skede.

Vilka typer av behandling kan jag få?

Om diagnosen bekräftas och villkoren är uppfyllda ger försäkringen dig tillgång till kranskärlskirurgi, behandlingar mot flera allvarliga cancertyper, byte eller reparation av hjärtklaff, neurokirurgi, organtransplantation från levande donator och benmärgstransplantation. En fullständig beskrivning med alla behandlingar hittar du i försäkringsvillkoren. Det finns även vissa undantag, så det är viktigt att du läser villkoren noga.

Försäkringsvillkor Bas

Blanketter och villkor

Försäkringsvillkor

Förköpsinformation