Våra övriga försäkringar


Premiepensionsförsäkring

Ditt PPM-sparande går i arv om
du avlider före pensionen


Trygghetsförsäkring

Trygghetsförsäkring - betalskydd vid arbetslöshet
och sjukskrivning


Betalskydd

Förstärker din ekonomi vid sjukskrivning och arbetslöshet


Efterlevandeskydd +

Ersättning vid cancerdiagnos före 50 års ålder eller dödsfall