Så får du ersättning för dina tandvårdskostnader


Med Allras tandvårdsförsäkring får du snabbt och smidigt ersättning för dina tandvårdskostnader upp till tydliga maxbelopp – som regel redan inom tre veckor. Här är en snabbguide till hur du använder din försäkring.

Be tandläkaren om ett specificerat (detaljerat) kvitto eller faktura

Kvittot eller fakturan behöver innehålla datum för besöket, åtgärd, åtgärdskod/referenspris, patientens pris och eventuell rabatt.

Det går även utmärkt att be tandläkaren om en journalutskrift eller sammanställning av vård om man har tappat bort kvittot/fakturan (eller om datum/åtgärdskod/referenspris saknas för besöket på fakturan/kvittot).


Fyll i skadeblankett enligt mall.


Ta foton på kvitto/faktura samt ifylld skadeblankett med mobilen.


Bifoga bilderna och skicka in ansökan via e-post till skada@allraforsakring.se


Du ska nu få ett mail med bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.

Nu återstår det att vänta tills du hör från oss igen, skulle du behöva komplettera din skadeanmälan kommer vi att kontakta dig för mer information.


Du kommer att få ett nytt mail när vi har handlagt din ansökan.


Insättning till ditt bankkonto sker vanligtvis inom 14 bankdagar.

Normal hanteringstid för dessa försäkringsärenden är ca tre veckor, från det att skadeanmälan skickas in till att ersättningen är insatt på ditt konto. Har du frågor eller vill få hjälp är du välkommen att ringa Allras kundservice på 0771-174 174.

*) Tandläkaren ska vara legitimerad i Sverige och ansluten till Försäkringskassans elektroniska system för statligt tandvårdsstöd. Vid akut tandvård utomlands ska tandläkaren uppfylla motsvarande krav enligt det landets lagar.